Camiatik Mah. Han Önü Cad. No:27 Elmalı / Antalya

SOLUCAN GÜBRESİNİN DİĞER GÜBRELERDEN FARKI

Solucan gübresinin giderek yaygınlaşması ile birlikte solucan gübresine yönelik merak ve buna bağlı olarak da sorular artmaya başladı. Solucan gübresi ve hayvan gübresi farkı ile ilgili sorular, bu gübre türü ile sıklıkla sorulan sorular arasında yer alıyor. Solucan gübresinin hayvan gübresinden farkı, temel olarak daha çok verimli olması ve toprağı daha iyi beslemesidir. Solucan gübresinin diğer gübrelerden farkını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Solucan gübreleri, genel özellikleri itibarıyla hayvan gübrelerine kıyasla çok daha fazla humik madde içermektedir. Toprağı verimini arttıran yararlı mikroorganizmaların oranı, solucan gübrelerinde çok daha fazladır. Hayvan gübresinde de bu maddeler bulunmaktadır ancak hem daha az sayıdadır hem de bitkiye zarar verecek mikroorganizmalar da barındırmaktadır.
  • Hayvan gübreleri, organik gübre olarak doğrudan ya da çürütülerek kullanılmaktadır. Solucan gübrelerinin kullanımlarına baktığımızda ise, her çeşit tarla ürünü, sera bitkisi, dekoratif süs bitkileri gibi çeşitlerde kullanılmaktadır. Toprağın ve dolayısıyla yetiştirilen ürünlerin verimini arttırma konusunda hem daha hızlı hem de daha efektiftir.
  • Hayvan gübreleri genel olarak bitki ve toprağa zarar verebilecek ot tohumu, parazit yumurtaları, mikroorganizma, ağır metal gibi maddeler içermektedir. Bekletilip yanması sağlanmadan taze dışkı olarak kullanılması sakıncalıdır. Solucan gübreleri ise uluslararası standartlara daha uygundur ve uluslararası alanda kullanımına sınır getirilmemiştir. Toprağa olan yararlı etkileri daha uzun süre devam eder. Üstelik hayvan gübrelerine kıyasla toprağa daha az miktarda uygulanır. Bu açıdan bakıldığında solucan gübreleri verimi arttırırken gübre giderlerini de azaltmaktadır. Solucan gübresinin diğer gübrelerden farkları arasında en önemli detaylardan bir tanesidir.
  • Hayvan gübrelerinde besleyici maddelerin yanı sıra zarar verici maddelerin de olduğunu belirtmiştik. Bununla birlikte besleyici maddelerin bir kısmı yağmur ve sulama gibi sebeplerden ötürü akıp gider ve çevreye olumsuz etki bırakır. Solucan gübreleri ise yararlı maddeleri ve nemi, hayvan gübrelerine kıyasla daha iyi tutmaktadır. Çevre açısından düşündüğümüzde ise solucan gübreleri su kaynaklarına, atmosfere ya da toprağa zarar verme ya da kirletme potansiyeline kesinlikle sahip değildir. Öte yandan kötü hava koşullarında solucan gübreleri, hayvan gübrelerine kıyasla yetiştirilen ürünlere daha iyi koruma sağlar.
  • Hayvan gübreleri genel olarak verimi %20 ve %30 civarında arttırmaktadır. Solucan gübrelerine bakıldığında ise, verimin 2-3 kat daha fazla olduğu görülür.
  • Solucan gübresi ve hayvan gübresi arasındaki farklardan bir diğeri ise ürünlerin raf ömrü ile ilgilidir. Hayvan gübreleri ile üretilen ürünlerin raf ömürleri görece daha kısa olur. Bunun ana sebebi bitkilerin hayvan gübrelerinden aldığı zararlı maddeler ve hastalıklardır. Solucan gübresi ile üretilen ürünlerde ise raf ömrü daha uzun olur. Bununla birlikte organik olan solucan gübreleri, ürünlerin doğal kalitesine, rengine ve tadına daha yakın olmasını sağlar.
  • Solucan gübresi ve hayvan gübresi farkı konusunda ön plana çıkarabileceğimiz bir diğer konu maliyettir. Hayvan gübrelerinin oran olarak toprağa daha fazla uygulanması gerekmektedir. Üstelik hayvan gübrelerinin etkileri, solucan gübrelerine kıyasla daha az sürelidir. Dolayısıyla çiftçilerin, bitki yetiştiricilerinin solucan gübresi kullanması, hem kısa hem de uzun vadede gübre giderlerini azaltır.